PRZEKAŻ

Jak przekazać donację

Fundacja 1% Dobra
KRS: 0000757615
Nip: 7642695504
Regon: 381817817

Nest Bank:
Konto złotówkowe: 61253000082023104761670001
Konto Walutowe: 07 2530 0008 2023 1047 6167 000
Powiązany rachunek VAT: 34 2530 0008 2023 1047 6167 0002

TYTUŁ WPŁATY: „darowizna na cele statutowe”

Dziękujemy!

Przekazaną darowiznę możesz odliczyć od podatku:

– Jako osoba fizyczna:
Odpis od podstawy podatku 6%
Każdy obywatel może przekazać kwotę pieniężną w formie darowizny. Darczyńca może od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania odliczyć wartość darowizny, nie przekraczającą 6% dochodu w roku (podstawa prawna: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991, t.j.Dz. U. Nr 14, poz. 176 z roku 2000 z późn. zm.).
– Jako osoba prawna:
Odpis od podstawy podatku 10%
Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowiznę przekazaną na Fundację – do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu (podstawa prawna: ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. Dz. U. Nr 54, poz. 654 z roku 2000 z późn. zm.). Z możliwości odliczenia darowizny nie mogą skorzystać osoby płacące podatek liniowy.

Aby darowiznę można było odliczyć należy spełniać następujące warunki:
– wpłaty należy dokonać w roku podatkowym, z którego się rozliczamy
– wpłaty można dokonywać tylko i wyłącznie na rachunek bankowy fundacji, w tytule przelewu wpisując: darowizna na cele statutowe
– należy zachować dowód wpłaty darowizny
– przy odliczeniu należy podać dokładne dane fundacji:

Wszystkie donacje przeznaczamy na realizację naszych celów statutowych,
m.in. na rozwój nowych metod poprawy jakości życia.
Dziękujemy i zapraszamy do udziału w naszych programach.