O NAS

Jesteśmy niezależną pozarządową organizacją typu non-profit.

Misją Fundacji 1% Dobra jest tworzenie szans i możliwości na poprawę życia osób w trudnych sytuacjach poprzez współpracę ludzi z różnych środowisk.

Celem Fundacji 1% Dobra jest niesienie pomocy w zakresie opieki społecznej, ochrony zdrowia, rehabilitacji, aktywizacji zawodowej, edukacji obywatelskiej, oświaty i wychowania osobom w szczególnie trudnej sytuacji oraz jednostkom organizacyjnym, zwłaszcza na poziomie lokalnym w tym zakresie działającym, a także upowszechnianie wiedzy o udzielaniu wsparcia i korzystaniu z dostępnych form pomocy oraz inicjowanie i współtworzenie ruchu partnerskiej współpracy wszystkich środowisk na rzecz grup wykluczonych społecznie i marginalizowanych.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Fundacja 1% Dobra

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.
Jakie dane osobowe przetwarzamy i skąd je pozyskujemy.