KONTAKT

Artur Łazowy
Prezes Fundacji

tel. 601970679

e-mail: jedenprocentdobra@wp.pl

www.jedenprocentdobra.org.pl

adres do korespondencji: 64-920 Piła, ul. Wincentego Witosa 26/5
adres biura: 64-920 Piła, ul. 11-go Listopada 40/308

KRS: 0000757615

NIP: 7642695504

Regon: 381817817

Skład pierwszej Rady Fundacji 1% Dobra:

Paweł Ładziński

Piotr Grześ

Sławomir Czerniel

Elżbieta Białęska

Konto bankowe Nest Bank: 61253000082023104761670001
Powiązany rachunek VAT: 34 2530 0008 2023 1047 6167 0002
BIZnest Konto Waluta: 07 2530 0008 2023 1047 6167 0003

Data dokonania wpisu do KRS: 16.11.2018

Sygnatura akt: PO.IX NS-REJ.KRS/24202/18/327
SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO